Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
Rekisteriseloste

Henkilötietolain  (523/99)  10 § mukainen

Rekisteriseloste 

(Laadittu 1.8.2017)

Rekisterinpitäjä

Kotikoira-palvelut

Kokkokallionkatu 17, 33610 Tampere

0442401777, kotikoira@kotikoira.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Leinonen

Kokkokallionkatu 17, 33610 Tampere

0442401777, kotikoira@kotikoira.fi

Rekisterin nimi

Kotikoira-palveluiden asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon sekä asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kotikoira-palveluiden omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Kotikoira-palvelut käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyn itsestään antamiaan perustietoja, kuten

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • laskutusosoite

sekä rekisteröidyn, hoito/koulutussopimuksessa, antamia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas ilmoittautuu Kotikoira-palveluiden kursseille tai tilaa Kotikoira palveluita. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojenluovutuksia kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröity manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain rekisterin ylläpitäjällä. Kotikoira-palveluiden sähköisen asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurilla ja tietoturvaohjelmalla sekä muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterin ylläpitäjä ja ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät tai niihin rinnastettavat henkilöt. Rekisterin sisältämät teidot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä Kotikoira-palveluiden edustajia.

Rekisteröidyn tarkastuspyyntö ja korjausvaatimus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 

Henkilötietojen ylläpitäminen (kuten asiakasrekisteri) vaatii, henkilötietolain mukaan, rekisteriselosteen

Mikä on rekisteriseloste?

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/useinkysyttya/rekisteriseloste.html

Henkilötietolaki määrää rekisteriselosteen pidon velvotteista

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?